Darbų (darbo) saugos dokumentų rengimas

darbų saugaPrieš rengiant darbų (darbo) saugos dokumentus įmonėje, reikėtų konkretizuoti darbuotojų pareigas, kokius konkrečius darbus jie atlieka, su kokiomis rizikomis susiduria, kokiais įrenginiais naudojasi. Verta apžiūrėti patalpas, kuriose dirbama, jų įrengimą, nustatyti patalpų paskirtį. Patalpos būna administracinės, gamybinės, sandėliavimo, apdirbimo cechai ir kitos paskirties. Būtent nuo darbo patalpos pobūdžio priklauso kokią patalpų gaisrinės saugos instrukciją ruošti. Be šios konkrečios instrukcijos, visoms įmonėms privaloma parengti įvadinę gaisrinės saugos instrukciją. Įmonės vadovas turi išleisti įsakymą su paskyrimu atsakingo asmens už gaisrinę saugą įmonėje (arba šią atsakomybę pasilikti sau) ir patvirtinti gaisrinės saugos instrukcijas bei suteikti joms numerius. Išnagrinėjus darbus, kuriuos atlieka darbuotojai, rengiamos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos. Instrukcijos gali būti rengiamos darbo vietai, pavyzdžiui, statybininko, valytojos, biuro darbuotojo arba darbui su konkrečiu įrenginiu, pavyzdžiui, darbuotojo, dirbančio su skersinio pjovimo staklėmis. Įsakymais įmonės vadovas įformina darbuotojų instruktavimo tvarką, periodiškumą, instruktažų registraciją žurnaluose, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas bei jų numeraciją. Rengiant darbų saugos dokumentus reikėtų nepamiršti, kad įmonė yra dualus darinys – ją sudaro darbdavys ir darbuotojai, todėl reikia išrinkti abiejų pusių atstovus. Dažnas atvejis, kai darbdavio pusę atstovauja pats darbdavys, t.y. įmonės vadovas. Darbuotojų atstovui rinkti skelbiamas visuotinis įmonės susirinkimas per kurį ir išrenkamas darbuotojų atstovas, kuris rūpinasi įmonės darbuotojų interesais. Su juo darbdavys ar jo atstovas derina įmonės vidaus taisykles, asmens apsauginių priemonių išdavimo tvarką ir kitus, įtakojančius darbuotojų situaciją darbe, klausimus. Be darbuotojų atstovo įmonėje privalo būti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba. Tarnybos nuotatus tvirtina įmonės vadovas. Tarnybos funkcijas gali atlikti pats įmonės vadovas arba įgalioti tam kvalifikuotą juridinį asmenį užsiimantį darbų sauga. Nepriklausomai nuo įmonės veiklos srities privalomas darbų saugos dokumentas – sveikatos tikrinimo grafikas. Jame pateikiama informacija apie profesinės rizikos veiksnius, priklausomai nuo darbo pobūdžio, kenksmingų faktorių šifrai bei sveikatos patikros periodiškumas. Darbdavys leidžia įsakymą, kuriuo įpareigoja visus įmonės darbuotojus tikrintis sveikatą pagal sudarytą grafiką. Tai pat leidžiams įsakymas, kuriame išdėstytos visų darbuotojų pareigos. Po vadovo ar atsakingo asmens apmokymų , darbų (darbo) saugos dokumentų rengimas yra sekantis etapas, siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų saugos reikalavimų vykdymą įmonėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *